فرم و آیین نامه ها >> فرمهای باشگاه پژوهشگران جوان
فرم پيشنهاد طرح پژوهشي برای اعضای باشگاه
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
فرم درخواست عضویت استعدادهای درخشان و نخبگی
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
فرم مقالات ارائه شده در همایش ها
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
فرم درخواست عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .