فرم و آیین نامه ها >> بخشنامه های باشگاه پژوهشگران جوان
آیین نامه جدید تصویب شده (بهمن ۹۶) توسط ستاد مرکزی باشگاه جهت جذب اعضا،امور نخبگان و استعداد های درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آئین نامه راهنمای عضویت در سامانه جدید باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
فرم درخواست انتقال عضویت از سازمان سما به واحد دانشگاهی
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آئین نامه نحوه درج صحیح آدرس دهی اعضای باشگاه در مقالات داخلی و خارجی
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
مدارک موردنیاز جهت عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آئین نامه جدول امتيازدهي به فعاليت‌هاي اعضاي برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آئین نامه عضویت چهره های استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آئین نامه روش اجرائی انتخاب و تشویق اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
بخشنامه جهت شرکت اعضای باشگاه در همایش و کنفرانس های داخل و خارج از کشور
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
بخشنامه شیوه نامه اجرایی عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان)
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
12
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .