فرم و آیین نامه ها >> فرمهای ارتباط با صنعت
فرم های شرکت در مسابقات داخلی و خارجی
فرم اعلام نمره کارآموزان
فرم مجوز بازدید علمی
فرم کار آموزی
قراراد دانشگاه آزاد اسلامی و مخترعان(نمونه قرداد)
کلیه فرمهای مربوط به رشته کامپیوتر و الکترونیک
گزارش کار آموزی
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .