فرم و آیین نامه ها >> بخشنامه های ارتباط با صنعت
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی - پژوهشی
بخشنامه به شماره 81/456329 مورخه 91/12/22
تفویض برخی اختیار های شرکت در مسابقات علمی - پزوهشی ،نمایشگاه ها،جشنوار ه ها و المپیادها
بخشنامه به شماره 81/386909 مورخه 92/12/21
حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه شماره 70/96510 مورخه 94/12/8
راهنمای ثبت اختراع دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه کارآموزی
آيين نامه حمايت از اختراعات و نوآوري هاي علمي، فني و هنري دانشگاه آزاد اسلامي
بخشنامه به شماره 70/196825 مورخه 89/05/26حمایت از اختراعات
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .