فرم و آیین نامه ها >> سایر-فرصت های مطالعاتی،پژوهانه و غیره
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلی
بخشنامه به شماره73/236063مورخه89/6/17
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور
بخشنامه به شماره 73/302817 مورخه89/07/27
فرم درخواست و اخذ مجوز شرکت اعضاء هیأت علمی در کارگاه های داخلی
متمم بخشنامه فرصت مطالعا تی
بخشنامه به شماره 96232 مورخه 89/8/19
بخشنامه فرصت مطالعا تی
بخشنامه شماره 73/288123 مورخه 91/8/28
بخشنامه فرصت مطالعا تی (آخرین)
بخشنامه شماره 70/4078 مورخه95/1/25
آیین نامه اعطای پژوهانه (Grant) به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه شماره 70/374790مورخه9 92/11/0
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه شماره 73/37281 مورخه 93/2/22
دستور العمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی سال 97-98
بخشنامه به شماره 14817/70 مورخه 22/3/97 در خصوص ششمین جشنواره فرهیختگان
فرم های پرسشنامه انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی
به اطلاع اساتید محترم می رساند که به مناسبت هفته پژوهش جهت انتخاب پژو هشگر برتر، فرم های پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر را کامل و مستندات را به همراه تصویر مدارک و تمامی فایلها را در یک لوح فشرده تا تاریخ دهم آذرماه 97 به حوزه پژوهش تحویل نمایید،
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .