فرم و آیین نامه ها >> فرم های پژوهشی
فرم پيشنهاد طرح پژوهشي - فرم صفر
فرم قراد داد طرح پژوهشی
فرم الف - شناسنامه طرح پژوهشی
این فرم در زمان تسویه حساب تکمیل و به امور پژوهشی تحویل داده شود.
فرم اطلاعات طرح های پژوهشی بر اساس سامانه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
این فرم در زمان تسویه حساب به طور کامل و دقیق تکمیل و به امور پژوهشی تحویل داده شود.
فرم ب-طرحهای پژوهشی
مجری محترم در مرحله تسویه حساب این فرم را تکمیل و همراه سایر مدارک به امور پژوهشی تحویل دهید
رزومه علمی - تحقیقاتی مجری طرح
مجری محترم این فرم را تکمیل و همراه فرم پیشنهادی طرح به امور پژوهشی تحویل دهید.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .