فرم و آیین نامه ها >> بخشنامه های مقالات
دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر سال 98 (شماره 49805 مورخه 98/8/16)
فرم های انتخاب پژوهشگر برتر 98
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین بخشنامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد به شماره 87/352676 مورخه 92/10/22
متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه به شماره 87/352676 مورخه 92/10/22
مجلات خارجی کم اعتبار و ناشناخته
بخشنامه به شماره 87/469057 مورخه 88/12/15
جعلي بودن مجله Archives Des Sciences
بخشنامه به شماره 87/214056 مورخه91/07/2
حذف حداقل انتظارات از اعضای هیات علمی در تشویق مقالات
بخشنامه به شماره 87/152956 مورخه 92/05/24
بخشنامه مقاله ها و آدرس دهی- متمم بخشنامه آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و دکتری
آخرین بخشنامه آدرس دهی مقالات به شماره 70/81248 مورخه 93/09/01
بروز رسانی فهرست مجلات بی اعتبار
بخشنامه به شماره 87/161034 ورخه 92/5/30
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه به شماره 70/70362 مورخه 94/9/18
12
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .