شماره های تماس
حوزه

 محل / شخصداخلیتلفن مستقیمایمیل
رئیس دفتر ریاست واحد / حسن ارشادی1215تلفن 04142292241 و فاکس 04142292252 
معاون اداری و مالی/دکتر ابراهیم خردمند129004142292209 
معاونت فرهنگی و دانشجویی/حاج آقا صمد صمدی129304142292217 
معاونت علمی/ دکتر زکیه خاکپراقی121604142292246 
مدیر روابط عمومی /محمد رضا بخشی127404142292238 
کارگزینی هیات علمی /نادر واعظ127604142292213 
مدیر حراست / محمد کبود چشم123804142292248 
دبیر خانه/علیرضا جلیلی - رقیه نادری122804142292247 
مدیر آموزشی/ دکتر ابراهیم تقوی125904142292215 
رئیس سما /علی گل محمدی119704142292237 
مدیر اداری/ علی شریفی123804142292228 
مسئول آزمایشگاه ها / کرم فرجی132604142292217 
صندوق رفاه دانشجویی / قنبر سلمان زاده 1223-132404142292231 
مهمانسرا / علی جباری124904142292234 
امور فنی و عمرانی / مهندس محمد ظلالی - مهندس موسایی126104142292235 
مدیر پژوهش /دکتر اسماعیل علیزاده1198 - 125704142292243 
مخابرات دانشگاه /محمد رضا صداقتی904142292236-04142292245-04142292210-04142292216- 
رئیس دانشکده علوم پزشکی /دکتر سیامک ریحانی راد116204142292219 
مدیر امور مالی / قربان اسدی راد122204142292242 
گزینش / مهدی نعمت وند124604142292240 
کانون قرآن و عترت برادران /رحمان محمدی126904142292239 
امور شهریه / محمد منافی-پرستاری -حسین آقادایی126604142292201 
مدیر فرهنگی / حاج آقا عباس سیفی124004142292202 
سایت اینترنتی / فاطمه طوسی 118304142292206 
امور فارغ التحصیلان /داریوش تقی نیا- نسرین شمس1225-1262  
اداره برنامه ریزی درسی / فاطمه جهانی1219  
اداره امتحانات /علی حسین زاده - اکبر ودادی1187-1258  
اتاق اساتید علوم پزشکی / علی حیدر نیا1206  
اتاق اساتید دانشکده علوم انسانی / حسن خدایی1221  
کتابخانه مرکزی /جاوید دیوبند1220  
امور ثبت نام و بایگانی / صفری -ابوالفضل دهقان1252-1155-1160  
کارپرداز /علی دیده بانی1242  
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات / عباس سرباز128204142292206 
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان / دکتر شهرام باغبان سیروس1256  
کارشناس امور پایان نامه /فاطمه سرکش122704142292225 
کارشناس امور پژوهشی /طه موسالو1157  
آرشیو مرکزی / نصیب بابایی1285  
کتابخانه و آرشیو علوم پزشکی/حسین حاجی پور1153  
کارشناس آموزش علوم پایه و هنر/محرم رجبی1230  
نگهبانی دانشگاه1260-1200  
کارشناس آموزش علوم انسانی/ عادل محمود زاده1214  
آموزش بالینی: پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی/عزیزه نیکوخصال1192  
آموزش تحصیلات تکمیلی/ ابولفضل عباسی1177  
دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی / محرم رجبی1334  
کارشناس آزمایشگاه / فاطمه زاده محمد1218  
مسئول خوابگاه /شیخ بگلو1291  
کارشناس آموزش: تغذیه، مامایی/رقیه اصغری1321  
کارشناس آموزش: پرستاری، علوم آزمایشگاهی/شهناز اکبرزاده 1265  
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی/ اسماعیل پناهی1325  
مسئول امور تربیت بدنی/ علیرضا قمری1287  
مدیر دانشجویی /کریم کنگری135142292226 _ 041 
کارشناسان امور مالی/ اکرم عبدالمنافی - رحیمی1222  
کارگزینی کارکنان /فرهاد مالکی1233  
برنامه و بودجه/ دکتر علی مهدوی1316  
ترابری/اکبر دهقان1239  
اموال/عباس فتحی1333  
دفتر حقوقی /خلیلی1336  
کارشناس نظام وظیفه/حسن صالحی1316  
خدمات عمومی/نقی نعلبندی1144  
کارشناس ارتباط با صنعت / علی بخششی1500  
مدیر حراست/محمد کبود چشم123804142292248 
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .