انتشارات


 

بررسی موضوعی تذکره الولیای عطار نیشابوری


نویسندگان:

ربابه رضوانی مقدم

دکتر سید محمودرضا غیبی

تحولات در حسابداری مدیریت


مترجمان:

رضوان حجازی

محمد حیدری

اکبر کنعانی

ریاضیات مهندسی


نویسندگان:

بابک محمدی

اسماعیل علیزاده

 معادلات دیفرانسیل


نویسندگان:

رضا رضاپور

صمد عهدی اقدم

سمیرا قوسی

ویراستار:

دکتر صداقت شهمراد

 Patriarchy and Power in Magical Realism


نویسندگان:

مریم عبادی آسایش

 گلشن طوفان زده


نویسندگان:

سید محمودرضا غیبی

فاطمه آقا زاده

علی آذرگون

حسینقلی صیادی

 مروری بر سم شناسی بالینی عملی


نویسندگان:

مجید رضایی بصیری

سید مجید طباطبایی عدل

سیامک ریحانی راد مبانی حسابداری میدیریت


نویسندگان:

یونس بادآور نهندی

علی اصغر فرج زاده

اکبر کنعانی حسابداری کالای امانی


نویسندگان:

حیدر محمدزاده سالطه

میرحافظ امیرآزاد


 ریاضیات مقدماتی


نویسندگان:

صمد عهدی اقدم

اسماعیل علیزاده
رضا رضاپور


 انتگرال و کاربردهای آن


نویسندگان:

ستار علیزاده

اسماعیل علیزاده

 زیست شناسی گیاهی


مترجمان:

کمال الدین دیلمقانی

نادر چاپارزاده

 مقدمه ای بر بیوشیمی هورمون ها


نویسنده:

فلور زرگری پیامدهای هوشمندسازی در عرصه خدمات شهری


نویسندگان:

کریم حسن زاده دلیر
مهدیه نخعی
محمدرضا رضائی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .