انجمن های علمی و ادبی

انجمن های علمی گامی موثر برای انسجام بخشیدن به فعالیت های دانشجویان و ایجاد ارتباطات علمی بهینه و ترویج علم است. در این راستا انجمن های علمی و ادبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند با برگزاری دوره های آموزشی، کارگاههای علمی، بازدید های علمی و سمینارهای علمی در رشته های مختلف با حضور اساتید برجسته سعی در ارتقاء سطح علمی، ادبی و فرهنگی دانشجویان عضو در انجمن های علمی و ادبی داشته است و به نتایج مطلوبی در این رابطه دست یافته است و انجمن های فعال و دارای مجوز به شرح زیر می باشند.

 
 

:: انجمن های علمی علوم پزشکی

 
لوگوی انجمن علمی پرستاری
 لوگوی انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
لوگوی انجمن علمی مامایی ایران 
لوگوی انجمن علمی علوم آزمایشگاهی
لوگوی انجمن علمی مامایی
 
لوگوی انجمن پرستاری ایران 
لوگوی انجمن علمی علوم آزمایشگاهی ایران 
لوگوی انجمن علمی تغذیه
   
:: انجمن های علمی علوم انسانی
   
لوگوی انجمن علمی حسابداری
 
لوگوی انجمن حقوق 
لوگوی انجمن حسابداری ایران 
لوگوی انجمن علمی روانشناسی
لوگوی انجمن علمی حقوق
  لوگوی انجمن علمی روانشناسی ایران 
:: انجمن های علمی فنی مهندسی
   
لوگوی انجمن علمی عمران
   لوگوی انجمن بتن ایران

   کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .