دفتر ارتباط با صنعت


شرح وظایف:

۱- برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی

۲- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

۳- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه و...

۴- بررسی مشکلات بخش صنعت و ارائه طرحها و پروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه مشکلات پژوهشی

۵- برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصت های مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضاء هیئت علمی و کارشناسان

۶- هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر و احدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی

۷- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

۸- شناسایی و ارزیابی واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان

۹- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی برای تامین نیروی متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه

۱۰- عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف جهت استفاده مطلوب از توانایی های دانشگاه برای اجرای طرحهای تحقیقاتی


بخشنامه های کارآموزی دانشگاه آزاد مرند  فرم های کارآموزی دانشگاه آزاد مرند  تفاهم نامه ها
طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی  

اختراعات

  مسابقات و نمایشگاهها

اولویت های تحقیقاتی  گردش مراحل کارآموزی  ارتباط با کارشناس کارآموزی  لوگوی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزادکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .