بیمارستان رازی تبریز
:معرفی مرکز

مركز آموزشي ، درماني رازي از بزرگترين بيمارستانهاي آموزشي ، درماني و تنها مركز ي در سطح استان مي باشد كه پذيراي بيماران رواني ومعتادين بوده و با تمامي توان در درمان و نگهداري آنها مي كوشد .

اين مركز داراي هجده بخش با650 تخت فعال ( 591 تخت روانپزشكي و 68 تخت غير روانپزشكي) و بخشهاي پاراكلنيك مي باشدكه شامل درمانگاه تخصصي    ،   ECT ,EEG,EMG,TCD  ، راديولوژي ،سونوگرافي واكوكارديوگرافي وآزمايشگاه تخصصي وفيزيوتراپي بوده و با تيمي متشکل از متخصصين روانپزشکي روانشناسان ، متخصصين اعصاب، متخصصين  داخلي و ... و کارشناسان متعهدوورزيده پرستاري و پيراپزشکي بصورت شبانه روزي در خدمت مردم و بيماران مي باشد اين مركزدر ساية فعاليت هاي جمعي همکاران هيئت علمي با تربيت نيروي انساني متخصص و درمان بيماران رواني و ... به عنوان يکي از مراکز آموزشي پژوهشي و تخصصي درماني شناخته شده است.

پيشينه مركز:

 بيمارستان رازي تبريز به سال 1351و  وابسته به اداره بهزيستي و توان بخشي در جاده ائل گلي در زميني به مساحت 5/8 هکتار با چشم اندازي بسيار زيبا و سرسبز و در يکي از مناطق خوش آب و هواي تبريز احداث گرديد

فضاي فيزيکي اين بيمارستان با قرار گرفتن بلوک هاي ساختماني با  زير بناي 1200 مترمربع در يك فضاي سبز بسيار زيبا و با فواصل مناسب از يکديگر، زيبايي خاصي را به اين بيمارستان بخشيده است در سال 1353

اين بيمارستان با زير بناي تقريبي 11000 مترمربـع با 250 تخت مصـوب  و با امکانات پاراکلنيـکيECT و EEG راديولوژي و آزمايشگاه به بهره برداري رسيد و در سال 1354 سه بخش رواني، معتادين و ريوي نيز افتتاح گرديد.درسال 1362 بخش بيماري هاي ريوي به مرکز آموزشي و درماني سينا منتقل ودر سال 1364 به همت روانپزشکان وقت اين مرکز بيماران رواني تپه لي باغ به اين مرکز منتقل كه تا سال هاي 1372 بيماران رواني اين مرکز در بخش هاي:فارابي ،زنان ، ابوريحان ، شفا تحت درمان قرار مي گرفتند. پس از آن با احداث ساختمان جديد روانپزشكي مركز توسط جمعيت خيريه نوبر كه گنجايش  300 تخت بيمارستاني را دارد تعداد تخت هاي فعال به 650 تخت بيمارستاني رسيد

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .