آزمایشگاه سم شناسی
هدف كلي: آشنايي با طرق شناسايي و تشخيص داروها و مواد مختلف سمي در مايعات بدن انسان
شرح درس: آموزش روشهاي اندازه گيري عناصر، سموم، گازها، داروها و موادي كه منجر به مسموميت در
انسان مي گردند
- كليات و اصول كار در آزمايشگاههاي سم شناسي
- شناسايي و روشهاي اندازه سموم و تركيبات كلره و فسفره در مسموميت ها
- شناسايي و اندازه گيري سيانور، مونواكسيد كربن، الكل، گليكول، ارسنيك، جيوه، سرب در مايعات بدن
- روشهاي شناسايي و اندازه گيري كارسينوژنهاي موجود در محيط
- روشهاي ايمونوشيميايي، كروماتوگرافي داروهاي اعتياد آور
ليتيم، داروهاي ضد تشنج، ايمونوسوپرسيوها ، Digoxin - آشنايي با اندازه گيري سطح خوني داروها مثل

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .