آزمایشگاه انگل شناسی
آشنايي با طريق مختلف تشخيص انگلهاي بيماريزاي انسان و شناسايي ناقلين آنها
آموزش روشهاي نمونه برداري، تهيه لام جهت تشخيص انواع انگلها و مطالعه خصوصيات
مرفولوژيكي انواع كرمها
دمنستراسيون كرمها مربوط به هر جلسه در نظري
آشنايي با فيكساتيوهاي مورد استفاده در انگل شناسي
بررسي روش مستقيم و سيل كردن نمونه هاي انگلي
بررسي كبد آلوده حيوانات مبتلا به كيست هيداتيد و مطالعه ميكروسكوپي پروتواسكولكس
بررسي تخم هاي انگل هاي بررسي شده در نمونه پرزروه
انجام روش فلوتاسيون و آموزش روش چسب اسكاچ
انجام روش خون مخفي در مدفوع و انجام روش رسوبي
نمونه برداري و طرز تهيه گسترش خوني نازك، ضخيم و انجام رنگ آميزي گيمسا
جستجوي تخم انگلها در نمونه پرزروه
.............................................................................................................................................................................................
           لام های کرم شناسی  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .