کارشناسان آموزش
کارشناس آموزش رشته علوم آزمایشگاهی:  خانم اکبرزاده تلفن تماس داخلی:1265
کارشناس آموزش رشته پرستاری و مامایی: خانم اصغری تلفن تماس داخلی:1304
کارشناس آموزش بالین:خانم نیکوخصال تلفن تماس داخلی:1192
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .