اداره برنامه ریزی درسی


 


اداره برنامه ریزی  درسی


شرح وظایف:

 -دریافت آخرین سرفصل مصوب دروس رشته‌ها و تعریف آن در نرم افزار آموزش و ابلاغ آن به گروه‌های آموزشی مربوط جهت تنظیم چارت درسی، جدول ترم‌ بندی و برنامه‌های درسی رشته‌ها

-پیگیری درخواست‌های کمیته تخصصی گروه‌های آموزشی پیرامون سرفصل دروس رشته‌ها و انجام مکاتبات لازم با مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ ریزی سازمان مرکزی دانشگاه و ابلاغ نتیجه به مدیران محترم گروه‌های آموزشی

-مکاتبات با دبیرخانه منطقه و ارسال اطلاعات درخواستی در حوزه معاونت آموزشی

-تهیه و تنظیم تقویم آموزشی دانشگاه برای هر نیمسال تحصیلی با هماهنگی مدیر محترم آموزش و معاون محترم آموزشی دانشگاه و ارسال به ریاست محترم واحد و پس از تأیید هیأت رئیسه محترم دانشگاه، ابلاغ به دانشکده‌ها و گروه های آموزشی

-تنظیم جدول ساعات تشکیل کلاس‌ها و جدول امتحانات هر نیمسال با هماهنگی مدیر محترم آموزش، معاون محترم آموزشی و رؤسای محترم دانشکده‌ها وابلاغ آن پس از تصویب نهایی هیأت رئیسه محترم دانشگاه

-گرفتن برنامه‌های درسی ارائه شده برای هر نیمسال تحصیلی از مدیران محترم گروه‌های آموزشی و ثبت دروس ارائه شده در نرم افزار آموزش و آماده سازی آن جهت انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه اینترنتی دانشجویان

-هماهنگی و همکاری با مدیران محترم گروه‌های آموزشی در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه جهت رفع مشکلات احتمالی و برطرف ساختن نیازهای دانشجویان در این زمینه

-گزارش وضعیت دروس در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه به مدیران محترم گروه‌های آموزشی و کنترل سقف کلاس‌ها با هماهنگی آنان

-هماهنگی جلسات کمیسیون موارد خاص سطح سه و تنظیم صورتجلسات و بایگانی آنها و در صورت نیاز ارجاع موارد خاص به کمیسیون موارد خاص سطح 2 (استان)

-هماهنگی جلسات شورای آموزشی واحد و تنظیم صورتجلسات و بایگانی نمودن آنها              

-بررسی قوانین و مقررات آموزشی و ارائه پیشنهادات اصلاحی یا تکمیلی

-نظارت بر تهیه و تدوین روش های اجرائی ارزشیابی آموزشی و بهبود کیفیت آن

-برنامه ریزی در جهت کاربرد تکنولوژی های جدید در امر آموزش

-مطالعات و پیشنهاد ایجاد رشته های تحصیلی جدید در مقاطع مختلف آموزشی

-شناسائی امکانات از نظر نیروی انسانی و تجهیزات و استفاده از آن در جهت بهبود کیفی وکمی آموزشی

-ایجاد هماهنگی با اتاق اساتید و امور کلاسها


ارتباط با کارشناس:

  فاطمه جهانی

رئیس اداره برنامه ریزی درسی

شماره تلفن دانشگاه 04142292245  و  04142292236

داخلی 1219

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .