امور ثبت نام


 


امور ثبت نام


شرح وظایف اداره ثبت نام

بررسی مدرک تحصیلی وبررسی شناسنامه و کارت ملی (احراز هویت)

صدور سند پذیرش

تحویل فرم های ثبت نام در قالب یک مجموعه فرم

بررسی وضعیت نظام وظیفه(مخصوص آقایان) که توسط مسئولین نظام وظیفه انجام می پذیرد

رسیدگی به پرداخت شهریه دانشجویی که توسط همکاران امور مالی

ثبت اطلاعات دانشجویی در سیستم نرم افزاری آموزشی واحد

اسکن عکس دانشجویی در فایل طراحی شده

رسیدگی به وضعیت ظاهری دانشجو که توسط همکاران واحد حراست و انتظامات انجام می پذیرد

مراجعه به اداره پست توسط دانشجو جهت اخذ تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات که صدور درخواست فوق توسط اداره ثبت نام و همکاران مربوط انجام می پذیرد

مراجعه دانشجو به اداره بایگانی جهت تکمیل و تحویل مدرک ثبت نام

تذکر:تمامی موارد فوق در زمان ثبت نام در قالب یک مجموعه که فعالان آن از معاونت های مختلف علمی(بخصوص از همکاران آموزشی میباشند ابلاغ اداره آموزش و ثبت نام در یک بازه زمانی خاص تدارک که پس از سپری شدن زمان محض در دفتر ثبت نام انجام می پذیرد

در زمان ثبت نام رسیدگی به ثبت نام دانشجویان خارجی تحت عنوان دانشجویان اتباع توسط مسئول دفتر ثبت نام انجام می پذیرد که از تشریفات و روند خاص ثبت نام برخورد است و در کل سال این معقوله تنها فقط همین دفتر با انجام مکاتبات خاص اداری

رسیدگی به وضعیت ان دسته از دانشجویانی که درزمان ثبت نام دارای مغایرت ثبت نام هستند،توسط مسئول ثبت نام انجام میپذیرد

رسیدگی به ثبت اطلاعات دانشجویان انتقالی میهمان در کل سال و ارائه شماره دانشجویی توسط اداره ثبت نام انجام میپذیرد

رسیدگی به وضعیت دانشجویانی که در قالب ثبت نام با تاخیر در کل سال مراجعه میکنند توسط دفتر ثبت نام انجام میپذیرد

رسیدگی و انجام مکاتبات لازم تا اعلام نتیجه نهایی برای آن دسته از دانشجویانی که به علت  کمبود دانشجو در یک رشته خاص مجاز به تغییر واحد یا تغیر رشته با مرکز آزمون و سازمان مرکزی و معاونت هاهنگی منطقه


ارتباط با کارشناسان:

 شمسی بیانی

مسئول امور ثبت نام

شماره تلفن دانشگاه 04142292245  و  04142292236

داخلی 1155

 

 رقیه اصغری

کارشناس ثبت نام

شماره تلفن دانشگاه 04142292245  و  04142292236

داخلی 1252کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .