دایره امتحانات


 


دایره امتحانات


شرح وظایف

هماهنگي دربرگزاري امتحانات پايان ترم براساس شرح وظايف از جمله، فراهم آوردن مقدمات امتحانات، پيش بيني مكان هاي برگزاري امتحان، تعيين شماره صندلي دانشجويان، تعيين تاريخ و ساعت برگزاري امتحان، تعيين عوامل برگزاري امتحانات و.....
1- -ثبت حذفهاي 16/3،حذف ترم ،حذف هاي با مجوز شورا، حذف ماده 43 وناتمام نمودن پروزه وكارآموزي .
2- -انتقال ترم وايجاد ليست نمودن نمرات .
3- تكثير سئوالات امتحانات پايان ترم در قرنطينه امتحانات حداقل سه روز قبل از شروع امتحانات بانظارت اداره حراست
4- - صدور ابلاغ امتحانات اساتيد حداقل يك هفته قبل از امتحانات و اعلام  به گروههای آموزشی ، دانشکده ها و دریافت از طریق سامانه اساتید .
5- -صدور ابلاغ مراقبان امتحانات بر اساس فرم ارسالي اتوماسيون اداري و نیاز سنجی .
6- صدور ليست هاي حضور وغياب وصورتجلسات امتحانات پايان ترم.
7- برگزاري امتحانات پايان ترم با همكاري دانشكده هاومديران گروهاي آموزشي.
8- ثبت غيبت هاي امتحاني دانشجويان بر اساس صورتجلسات امتحانات پايان ترم.
9- پيگيري اخذ ليست نمرات وتماس با گروهها واساتيد جهت ارسال نمرات .
10- اخذ پاكت هاي پاسخنامه هاي امتحاني برگزار شده از اساتيدوبايگاني نمودن آنهاو ارائه رسید تحویل برگه براساس بخشنامه سازمان مركزي به مدت چهار سال.
11- ثبت و نگهداري سوابق احكام كميته انضباطي دانشجويان
12- انتقال نمرات كامپيوتري كليه رشته ها به سوابق دانشجويان.
13- بايگاني نمرات كامپيوتري وتكي بر اساس هر نيمسال.
14- ثبت نمرات ميهماني،انتقالي،پرونده هاي قديمي وليست هاي تك نمره اي و احکام کمیته انضباطي.
15- ثبت نمرات معادلسازي بر اساس آيين نامه.
16- ثبت نمرات كارآموزي،پروژه،پايان نامه وسمينارارشدومعرفي به استاد و دروس جبراني كليه رشته ها بر اساس زمان بندی اعلام شده.
17- صدور كارنامه دانشجويان انصرافي واخراجي جهت ارائه به محل هاي درخواستي .
18- ارسال ريز نمرات دانشجويان ميهمان به واحدهاي مورد نظر.

19- صدور شماره صندلی برای امتحانات پایان ترم و انجام مراحل دریافت کارت ورود به جلسه دانشجویان یک هفته قبل از امتحانات

20-  برگزاری امتحان جامع برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی با همکاری دانشکده ها و مدیران گرههای آموزشیارتباط با کارشناسان:

 علی حسین زاده

رئیس اداره امتحانات

شماره تلفن دانشگاه 04142292245  و  04142292236

داخلی 1258

 

 اکبر ودادی

کارشناس امتحانات

شماره تلفن دانشگاه 04142292245  و  04142292236

داخلی 1187کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .