کارشناسان آموزش


رقیه اصغری

آموزش: تغذیه، مامایی

داخلی 1321

شهناز اکبرزاده

آموزش: پرستاری، علوم آزمایشگاهی

داخلی 1265

  

 عادل محمودزاده

آموزش: رشته های علوم انسانی

شماره داخلی 1214

عزیزه نیکوخصال

آموزش بالینی: پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی

شماره داخلی 1192

  
 

ابولفضل عباسی

  آموزش: تحصیلات تکمیلی

شماره داخلی 1177

اسماعیل پناهی

 آموزش: تحصیلات تکمیلی

شماره داخلی 1325

  

محرم رجبی

آموزش: رشته های علوم پایه

شماره داخلی 1230

فریبا برزگر

آموزش: رشته های فنی مهندسی

شماره داخلی 1190 

  کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .