امور کلاس ها


 شرح وظایف:

-تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاسها(تئوری و آزمایشگاهی) قبل شروع هر نیمسال

-هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید

-تعیین کسری و جبرانی کلاسها از هفته ۱۰ به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران

-هماهنگی با نمایندگان کلاسها (دانشجویان) جهت امور مربوط به کلاسها

-کنترل وسایل سمعی و بصری (اورهد، ویدئوپروژکتور، اسلاید، کیس های مورد استفاده در آموزش...) قبل از شروع کلاسها و در طول ترم هماهنگی با مدیر اموراداری مجتمع در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی دستگاههای کلاس
  -جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاسها (تئوری و آزمایشگاه) در تمام زمینه ها به اساتید و دانشجویان

-اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب (در بوردهای مربوطه) برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاسها

-هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها
  -هماهنگی با دانشکده پزشکی جهت برگزاری زمان کلاسهای عملی و آزمایشگاهی دانشجویان

-چک کردن روزانه کلاسها و حضور و غیاب ساعتی اساتید

 
 
 دانشکده علوم انسانی

 

شماره کلاس های طبقه اول:

  314 313 312 311 301 302 303 304 305
 321 322 323 324  310 309 308 307 306


شماره کلاس های طبقه دوم:

  409 408 407 406 اتاق اساتید
 آتلیه 1
 آتلیه 2
 آتلیه 3
 آتلیه 4
    410  سایت اینترنت
 کارگاه 1
 کارگاه 2
 کارگاه 3
 کارگاه 4


دانلود برنامه کلاسیدانلود برنامه هفته اول و دوم

 

مسئول اتاق اساتید:

 

 حسن خدایی

مسئول اتاق اساتید

شماره تلفن دانشگاه 04142292245  و  04142292236

داخلی 1221


 
 
 دانشکده علوم پزشکی
 
شماره کلاس های طبقه اول:

 102 101  110 109
 104 105  106 107


شماره کلاس های طبقه دوم:

 202 201  210 209
 204 205  206 207

 دانلود برنامه کلاسیدانلود برنامه هفته اول و دوم


 مسئول اتاق اساتید:

 
 علی حیدری نیا

مسئول اتاق اساتید دانشکده علوم پزشکی

شماره تلفن دانشگاه 04142292245  و  04142292236

داخلی 1206

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .