اداره امور عمرانی


 


اداره امور عمرانی


اداره امور عمرانی شامل دو بخش اداره طراحی و اجرا و اداره تعمیر و نگهداری می باشد.

شرح وظایف اداره طراحی و اجرا:
-بازدید از املاک و مستغلات
-بررسی و تهیه نقشه های اجرایی
-کنترل پروژه ها و صورت وضعیت ها
-تحویل موقت و قطعی پروژه ها
-تغییرات کاربری فضاهای فیزیکی و سایت دانشگاه
-تهیه آمار و اطلاعات از املاک و ساختمانهای دانشگاه


شرح وظایف اداره تعمیر و نگهداری:
-بازدید از ساختمان ها و تاسیسات جهت آماده سازی برای استفاده بهینه و رفع هر گونه نقص فنی
-بازدید از محوطه دانشگاه و رفع نواقص و خرابی های موجود


ارتباط با کارشناسان:

 
 
 
 رضا اسمریان نسب

مدیر کل امور عمرانی

 04142292245  و  04142292236

داخلی 1261

 محمد ظلالی

رئیس اداره طراحی و اجرا

 04142292245  و  04142292236

داخلی 1261

 حجت موسایی

رئیس اداره تعمیر و نگهداری

 04142292245  و  04142292236

داخلی 1261کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .