اداره صندوق رفاه دانشجویان


 


اداره صندوق رفاه دانشجویان


شرح وظایف:

-تقسیط شهریه

-ارائه تسهیلات قرض الحسنه (وام شهریه)


شرایط تقسیط شهریه:

دانشجویان محترم می توانند با پرداخت شهریه ثابت نسبت به تقسیط شهریه متغیر از طریق ارائه چک برای طول ترم اقدام نمایند. تاریخ های سررسید چکها در ابتدای هر ترم از طریق صندوق رفاه تعیین و اعلام می گردد.


توجه مهم:

 ارائه چک و تقسیط دز مورد بدهی شهریه ترم های قبل امکان پذیر نمی باشد.


شرایط اخذ تسهیلات قرض الحسنه (وام شهریه):

1- دانشجوی ترم آخر نباشد.

2- بیش از یک ترم مشروط نباشد. در صورت مشروط شدن برای بار دوم، با اخذ تعهد نسبت به پرداخت وام اقدام خواهد شد.

3- دانشجویان به شرط تسویه وام قبلی می توانند نسبت به اخذ وام جدید اقدام نمایند.

4- حداکثر مبلغ وام شهریه معادل 50 درصد شهریه ثابت و متغیر ترم می باشد.


مدارک لازم برای اخذ وام شهریه:

1- کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن در یک برگ A4

2- ارائه چک بابت تضمین وام (معادل وام + 20 درصد وام) در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند بدون تاریخ و بدون قلم خوردگی

3- ارائه گواهی کسر حقوق ضامن (عنوان: صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مرند) که ضامن از کارکنان رسمی دولت باشد.

4- تکمیل فرم درخواست وام شهریه (برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید)
5- تکمیل فرم تعهدنامه (برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید)

ارتباط با کارشناسان:

 
 
 قنبر سلمان زاده

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

 04142292245  و  04142292236

داخلی 1223

 رضا سنبلی

کارشناس صندوق رفاه دانشجویان

 04142292245  و  04142292236

داخلی 1324کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .