امور مالی


 


امور مالی


شرح وظایف:

-ارائه تسهیلات وام به اعضای هیات علمی و کارکنان

-بررسی مدارک انبار، اموال، شهریه، صندوق رفاه

-بررسی مدارک تنخواه های دانشگاه

-بررسی مدارک وام های دانشگاه

-بررسی حق التدریس های هیات علمی و اساتید مدعو و غیر مدعو

-پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیات علمی

-پرداخت حق الزحمه طرح های پژوهشی اساتید

-بررسی و پرداخت پروژه های عمرانی

-بررسی و پرداخت بودجه های فرهنگی، پژوهشی و ورزشی

-تنظیم ترازنامه در هر ماه و بیلان سالانه

-بررسی و تکمیل مدارک وام بانک ملی

-رسیدگی و بررسی فیشهای واریزی از طریق سامانه های الکترونیکی


شرایط اخذ وام ضروری

کارمند رسمی دانشگاه باشد

تقاضای کتبی اخذ وام توسط وام گیرنده

تکمیل فرم مربوطه  دانلود

ارائه یک فقره چک با پشت امضای چک توسط ضامن در وجه دانشگاه آزاد اسلامی بدون تاریخ

ارائه آخرین فیش حقوقی توسط متقاضی


شرایط اخذ وام صندوق پس انداز

کارمند رسمی دانشگاه باشد

تقاضای کتبی جهت اخذ وام

تکمیل فرم مربوطه  دانلود

ارائه یک فقره چک توسط متقاضی و امضای پشت چک توسط ضامن در وجه دانشگاه آزاد اسلامی بدون تاریخ

ارائه آخرین فیش حقوقی توسط ضامن و متقاضیارتباط با کارشناسان:

 
 
 


 قربان اسدی راد

مدیر امور مالی

 04142292245  و  04142292236

داخلی 1222

 اکرم عبدالمنافی

رئیس حسابداری

 04142292245  و  04142292236

داخلی 1222

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .