مدیر کل امور عمرانی


 

رضا اسمریان نسب


دانشجوی دکتری تخصصی عمران سازه مسئولیت های اجرایی:

-مدیر کل امور فنی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر گروه مقطع کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

 

سوابق اجرایی:

-معاونت حوزه معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر دفتر فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: r_asmarian@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292235 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1261

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .