مدیر امور اداری و منابع انسانی


 

علی شریفی


دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی مسئولیت اجرایی:

-مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


سوابق اجرایی:

-مسئول دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

- رئیس اداره برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: alisharifi147@yahoo.com

  شماره تلفن مستقیم: 42292228 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1283

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .