مدیر امور اداری و منابع انسانی


 

ابوالفضل عباسی

 مسئولیت اجرایی:

ریس اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: alisharifi147@yahoo.com

  شماره تلفن مستقیم: 42292228 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1283

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .