معاونت توسعه مدیریت و منابع

 


ابراهیم خردمند


 دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش مالی

مسئولیت های اجرایی:

-معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد واحد مرند


سوابق اجرایی:

-کارشناس مالی و حسابرس در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد 

-ذیحساب و مدیر کل مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

- ذیحساب ومدیرکل مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

- ذیحساب ومدیرکل مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

-عضو کميته راهبردي منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي

-ذیحساب ومدیرکل مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز

-معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

-عضو کميته مالی منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي

-عضو کمیته پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 


   رزومه (cv)   وب سایت

  ایمیل: E.Kkheradmand@gmail.com

  شماره تلفن مستقیم: 42292209 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1290

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .