معاونت توسعه مدیریت و منابع


 

غفار تاری


 دکترای تخصصی مدیریت تولید و عملیات مسئولیت های اجرایی:

-رئیس شورای تخصصی اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

-معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند   رزومه (cv)   وب سایت

  ایمیل: gh_tari@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292209 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1290

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .