معاونت توسعه مدیریت و منابع

 


دکتر ابراهيم خردمند


 دکتراي تخصصي مديريت دولتي گرايش مالي

مسئوليت هاي اجرايي:

-معاونت اداري مالي دانشگاه آزاد واحد مرند


سوابق اجرايي:

-کارشناس مالي و حسابرس در سازمان مرکزي دانشگاه آزاد 

-ذيحساب و مدير کل مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

- ذيحساب ومديرکل مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

- ذيحساب ومديرکل مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

-عضو کميته راهبردي منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي

-ذيحساب ومديرکل مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تبريز

-معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

-عضو کميته مالي منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي

-عضو کميته پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 


   رزومه (cv)   وب سايت

  ايميل: E.Kkheradmand@gmail.com

  شماره تلفن مستقيم: 42292209 _ 041

  شماره تلفن داخلي: 1290

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .