گروه شیمی


مدیر گروه
 


دکتر رقیه فهام


دکتری تخصصی شیمی فیزیک

شماره داخلی: ندارد

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
شیمی دارویی
 کارشناسی پیوسته
 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته
 فیتو شیمی کارشناسی ارشد
 شیمی گرایش شیمی دارویی کارشناسی ارشد
 شیمی و فناوری اسانس کارشناسی ارشد
 آموزش علوم تجربی کارشناسی ناپیوسته
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

   دکتر رقیه فهام

دکتر اکبر ناصری آذر

دکتر اکبر حسن پور اقدم 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .