کار دانشجویی


 


کار دانشجویی


 


دانلود فرم شماره 1 (فرم تقاضای کاردانشجویی)

دانلود فرم شماره 2 (فرم اعلام وضعیت دانشجوی متقاضی کار دانشجویی)


به منظور بهره گیری پاره وقت از توانمندی و خلاقیت های دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت اجتماعی، تجربه آموزی دانشجویان و مساعدت مالی به آنان در زمینه شهریه تحصیلی، در واحدهای دانشگاهی بنا به نیاز ادارات معاونت های دانشگاهی و کمبود نیروی انسانی، از دانشجویان حائز شرایط و متقاضی کار دانشجویی، استفاده می شود.


 - شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

شرایط دانشجویانی که جهت همکاری و انجام کار دانشجویی انتخاب می گردند، بشرح زیر می باشد:

1 – گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

2 – داشتن صلاحیت های عمومی، حسن سلوک و اخلاق حسنه بنا به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد

3 – نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی دانشجویی واحد

4 – داشتن میانگین کل حداقل 13 برای دوره های کاردانی و کارشناسی


- نحوه انتخاب دانشجویان برای کار دانشجویی

 1 – دانشجویان متقاضی کار دانشجویی باید در خواست خود را به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تحویل دهند. (مطابق فرمهای موجود در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد - اطلاعات فرمهای مذکور بصورت محرمانه در حوزه دانشجویی و فرهنگی واحد دانشگاهی نگهداری می شود. )

2 – فراهم کردن زمینه کار دانشجویی، با توجه به نیاز ادارات معاونت های مختلف واحد دانشگاهی و تأمین بخشی از هزینه های تحصیل دانشجو می باشد. بدیهی است در شرایط یکسان، وضعیت مالی دانشجو معیار اولویت بندی خواهد بود.

3 – معاون دانشجویی و فرهنگی واحد با توجه به نیاز ادارات مختلف واحد دانشگاهی با انجام مصاحبه و استعلام از حراست واحد، دانشجویان را انتخاب و به ادارات درخواست کننده معرفی می نماید.

4 – ادامه کار دانشجو در نیمسالهای بعدی منوط به حفظ شرایط فوق الذکر می باشد، در غیر این صورت از ادامه کار دانشجو جلوگیری خواهد  شد.

5- اداره به کار گیرنده در هر زمان که تشخیص دهد که دانشجو از کارآیی لازم و یا صلاحیت های عمومی، حسن سلوک و اخلاق حسنه برخوردار نیست، مراتب را به معاونت دانشجویی و فرهنگی اعلام نموده و به تشخیص آن معاونت از ادامه کار دانشجو جلوگیری بعمل می آید.


- نحوه پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی

1  -  حق الزحمه کار دانشجو صرفاً بصورت تخفیف در شهریه تحصیلی وی منظور می شود و مشمول بیمه و مالیات نمی باشد.

2 –  ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات تشکیل کلاسهای درسی دانشجو باشد.

3 -  تناسب میزان ساعات کارکرد در ماه و تخفیف شهریه بابت کار دانشجویی به نحوی تعیین می گردد که حداکثر تا سقف 50 درصد شهریه دانشجو را شامل می شود.

4 – در اجرای مفاد آئین نامه با توجه به اهداف دانشگاه هیچگونه رابطه کاری و تعهد استخدامی برای واحد دانشگاهی در قبال دانشجو ایجاد نخواهد شد و همچنین کار دانشجویی جنبه آموزشی و کارورزی داشته و جزو سوابق کاری آنها محسوب نمی شود.


دانلود فرم شماره 1 (فرم تقاضای کاردانشجویی)

دانلود فرم شماره 2 (فرم اعلام وضعیت دانشجوی متقاضی کار دانشجویی)

دانلود فرم شماره 3 (فرم گزارش کار دانشجو در ماه)

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .