کمیته انضباطی بدوی دانشجویی


 


کمیته انضباطی بدوی دانشجوئی


 با توجه به اینکه قانون و قانون مداری شرط اول ایجاد نظم و انضباط در هر سازمانی است، لذا بنا به شرایط و مأموریت هر سازمانی مجموعه قوانینی وضع می گردد که تمامی اعضاء سازمان ملزم به رعایت و اجرای آن هستند. در رابطه با دانشجویان مجموعه قوانینی مانند قوانین و آئین نامه آموزشی، اداری و فرهنگی در دانشگاه پیش بینی گردیده که دانشجویان ملزم و موظف به اجرای آن هستند. بدیهی است این قوانین در راستای ایجاد نظم و امنیت در دانشگاه و فراهم کردن بستر مناسب برای آموزش، پژوهش و ارتقاء شخصیت معنوی و اخلاقی دانشجویان است. بدین منظور در کنار وضع قوانین و مقررات مربوط مجموع قوانین نظارتی و کنترلی نیز وضع گردیده که در صورت تخطی از قوانین امکان شناسایی و اصلاح انحرافات از آنها فراهم گردد. این مجموع قوانین تحت عنوان آیین نامه انضباطی دانشجویی در سال 1374 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و ابلاغ گردیده است و مقرر گردیده به منظور اجرای این آیین نامه، شیوه نامه انضباطی دانشجویی تدوین گردد.

بهمین منظور کمیته انضباطی بدوی دانشجویی واحد مرند در مقام اجرای شیوه نامه انضباطی ابلاغی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

در صورت بروز هرگونه تخلف اخلاقی یا آموزشی توسط دانشجویان، پس از گزارش توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که تسلیم دبیر کمیته می گردد، پس از بررسی صحت گزارش، فرد خاطی ظرف مدت معین به دبیر کمیته مراجعه می نماید و دفاعیه خود را تسلیم می کند و سپس در کمیته انضباطی دانشجویی، موضوع بررسی شده و اعضاء کمیته انضباطی بر اساس آئین نامه مربوطه رأی صادر خواهد نمود. فرد مربوطه ظرف مدت معین _ تا مدت 15 روز بعد از ابلاغ رأی _ می تواند نسبت به رأی صادره کمیته بدوی درخواست تجدید نظر ارائه نماید تا مراتب در کمیته انضباطی تجدید نظر مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. این احکام از تذکر شفاهی تا محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را شامل می شود که متناسب با نوع و شدت جرائم، حکم صادر خواهد شد.

 

اهم وظایف دیگر این حوزه عبارتند از:

1-  بازرسی از کلیه حوزه­ های امتحانی در زمان برگزاری امتحانات، بررسی و انجام تحقیقات لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته و تنظیم صورتجلسه جهت دانشجویان متخلف و ارائه آن به مسئولین ذیربط

2-  بررسی گزارشات دریافتی حوزه­ های مختلف واحد در خصوص دانشجویان خاطی جهت طرح در کمیته انضباطی بدوی

3-  بررسی و تشکیل پرونده، تکمیل فرمهای مربوطه، اخذ گزارشات لازم برای دانشجویان متخلف، احضار دانشجویان و اخذ دفاعیات مکتوب و تدوین مستندات لازم توسط کمیته انضباطی بدوی

4-  انجام هماهنگی های لازم جهت تشکیل کمیته انضباطی بدوی

5- رسیدگی به جرائم عمومی، قضایی، آموزشی، اداری، سیاسی، امنیتی و اخلاقی دانشجویان واحد در کمیته انضباطی بدوی

6-  هماهنگی و اقدام لازم در خصوص تشکیل کمیته بدوی و بررسی و رسیدگی به درخواست دانشجویان خاطی در این کمیته و صدور رأی

7- پاسخگویی به کلیه استعلامات ارسالی به کمیته انضباطی در خصوص وضعیت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و .... از مراجع ذیصلاح مانند حراست، گزینش، سایر واحد های دانشگاهی و نهادهای دیگر و ... در مورد فارغ التحصیلان و دانشجویان در حال تحصیل

8-  بررسی پرونده انضباطی دانشجویان متخلف قبل از تشکیل جلسه کمیته انضباطی بدوی جهت رفع نقص و تفهیم اتهام

9-  انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی برای تخلفات اخلاقی دانشجویان

10- تشکیل جلسات توجیهی قبل از برگزاری امتحانات برای تمامی افرادی که به عنوان مراقب در جلسات امتحانی حضور دارند.کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .