کارت اتوماسیون دانشجویی


 


کارت اتوماسیون دانشجویی


یکی از اسناد و مدارکی که بعد از انجام کلیه مراحل ثبت نام تحویل دانشجو می گردد، کارت دانشجویی است. این کارت که تحت عنوان کارت اتوماسیون دانشجویی بوده و جهت استفاده از غذای دانشجویی در سلف سرویس دانشگاه نیز باید به مسئولین ذیربط ارائه گردد، توسط مدیریت امور دانشجویی تهیه و به دانشجویان تحویل می گردد.

بمنظور تحویل کارت دانشجویی لازم است کلیه مراحل ثبت نام از جمله، احراز هویت، وضعیت نظام وظیفه، انتخاب واحد بر اساس دستورالعمل ثبت نام انجام یافته باشد. بعد از طی این مراحل دانشجویان عزیز با در دست داشتن پرینت انتخاب واحد به امور دانشجویی مراجعه و نسبت به دریافت کارت مذکور اقدام می نمایند.

نحوه صدور کارت دانشجویی دانشجویان جدیدالورود:

کارت دانشجویی از محل دریافت شهریه تحصیلی و بصورت کارت پی – وی – سی بر اساس مستندات ثبت شده در سیستم تأمین شده و مبلغی جهت صدور آن از دانشجو اخذ نمی شود.

 نحوه صدور کارتهای المثنی، مخدوش و تغییر مندرجات شناسنامه ای:

صدور کارت دانشجویی المثنی تحت شرایط زیر می باشد:

الف _ کارتهای مفقودی

- دانشجو موظف است در اسرع وقت مراتب مفقودی کارت دانشجویی خود را از طریق گواهی اعلام مفقودی یا سرقت و با مراجعه به دادسرای عمومی شهر محل تحصیل به واحد دانشگاهی اعلام نماید.

- از دانشجو تعهد کتبی مبنی بر عودت کارت به دانشگاه در صورت پیدا شدن و قبول مسئولیت سوء استفاده احتمالی از کارت مربوط اخذ می شود.

- هزینه صدور کارت المثنی جهت کارتهای پی وی سی به میزان 70000 ریال خواهد بود که توسط واحد دانشگاهی از دانشجو اخذ خواهد گردید.

ب – کارتهای آسیب دیده و غیرقابل استفاده

- عودت دادن کارت آسیب دیده به واحد دانشگاهی مربوطه

- هزینه صدور کارت دانشجویی جهت کارتهای پی وی سی به میزان 70000 ریال که توسط واحد دانشگاهی از دانشجو اخذ خواهد گردید.

تبصره (1) – بر روی کارتهای چاپ شده ( بندهای الف و ب ) کلمه " المثنی " بر روی کارت چاپ خواهد شد.

ج – تغییر مشخصات شناسنامه ای دانشجو

- عودت کارت قبلی به واحد دانشگاهی

- ارائه کلیه صفحات شناسنامه به واحد که در آن تغییرات مشخصات قید شده باشد.

- انجام تشریفات اداری مربوط به اصلاح رکورد

- هزینه صدور کارت المثنی جهت کارتهای پی وی سی به میزان 70000 ریال خواهد بود که توسط واحد دانشگاهی از دانشجو اخذ خواهد گردید.

د – دانشجویان انتقالی

- در صورت انتقال دانشجو از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر، دانشجو موظف است کارت دانشجویی خود را به واحد مبدأ تحویل دهد تا به همراه سایر مدارک به واحد مقصد ارسال شود.

- پس از نهایی شدن روند انتقال دانشجو، واحد مقصد نسبت به صدور کارت جدید برای وی اقدام خواهد نمود. هزینه صدور کارت جدید، به میزان 70000 ریال خواهد بود که توسط واحد دانشگاهی از دانشجو اخذ خواهد گردید.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .