گروه تربیت بدنی


مدیر گروه
 


دکتر ابولفضل نشاطی


دکتری تخصصی تربیت بدنی

شماره داخلی: ندارد

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
تربیت دبیر تربیت بدنی
 کارشناسی ناپیوسته
  علوم ورزشی کارشناسی پیوسته
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

  دکتر ابوالفضل نشاطی

 دکتر خدیجه ابراهیمی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .