گروه تربیت بدنی


مدیر گروه
 


دکتر خدیجه ابراهیمی


دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی

شماره داخلی: 1285

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
تربیت دبیر تربیت بدنی
 کارشناسی ناپیوسته
  علوم ورزشی کارشناسی پیوسته
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

  دکتر ابوالفضل نشاطی

 دکتر خدیجه ابراهیمی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .