گروه علوم آزمایشگاهی


مدیر گروه
 


دکتر مجید خانمحمدی


دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

شماره داخلی: 1168

شماره کارشناس آموزش


 
  
رشته های گروه
 
 
 رشته مقطع
 علوم آزمایشگاهی    کارشناسی پیوسته  
 علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته

سرفصل

 
 ترم بندی
  
اساتید گروه 
  

 دکتر مجید خان محمدی

دکتر کیانوش داداش زاده

دکترسیامک ریحانی راد

دکتر فاطمه محمدزاده

  


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .