گروه پرستاری


مدیر گروه
 


فریبا علیزاده


کارشناسی ارشد پرستاری

شماره داخلی: 1302

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
   
رشته مقطع
 پرستاری
 کارشناسی پیوسته

سرفصل 

 
 ترم بندی
 طرح درس
 برنامه بالینی
  
اساتید گروه 
  

  لیلی شعبانی

 فریبا علیزاده

 زینب هنرور

رقیه خلیلی

 ثریا سهیلی

سمیرا امامی


 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .