گروه برنامه ریزی درسی


مدیر گروه
 


دکتر شهرام رنجدوست


دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی

شماره داخلی: 1184

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
 برنامه ریزی درسی دکتری تخصصی
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

  دکتر شهرام رنجدوست 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .