گروه شهرسازی


مدیر گروه
 


دکتر ابراهیم تقوی


دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شماره داخلی: 1308

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 مهندسی شهرسازی کارشناسی ناپیوسته
 برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
 برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد
 شهرسازی دکتری
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

   دکتر کریم حسین زاده دلیر

  


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .