گروه زبان انگلیسی


مدیر گروه
 


دکتر سید تقی یعقوبی


دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی

شماره داخلی: 1224

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 زبان و ادبیات انگلیسی
 کارشناسی پیوسته
 مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
 آموزش زبان انگلیسی  کارشناسی ناپیوسته
 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر قربان احمدی

دکتر کریم حساس

دکتر علی امیر قاسمی

دکتر مسعود اسمعیلی کردلر

دکتر سید تقی یعقوبی

 احد قنبری

دکتر مریم عبادی آسایش

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .