گروه معارف اسلامی


مدیر گروه
 


حاج آقا جواد افسربیگی


دکتری تخصصی علوم سیاسی اندیشه ها

شماره داخلی: 1189

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 
 
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

حاج آقا علی نعمت زاده 

حاج آقا جواد افسربیگی

 دکتر زکیه خاکپراقی 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .