گروه حسابداری


مدیر گروه
 


دکتر اکبر کنعانی


دکتری تخصصی حسابداری

شماره داخلی: 1245

شماره کارشناس آموزش


 
  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 حسابداری کارشناسی پیوسته، ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی
 علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
 حسابرسی کارشناسی ارشد
 مدیریت مالی کارشناسی، کارشناسی ارشد

ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر ایوب ظهرابی

دکتر ابراهیم نویدی

دکتر افشین شالچی

دکتر اکبر اسلامی

دکتر اکبر کنعانی

دکتر حیدر محمدزاده

 دکتر یعقوب حسین پور

دکتر غلامرضا رضائی

دکتر سجاد ارتانی

دکتر میر احمد سیدزاده

دکتر سلیم قضایی
دکتر علیرضا عظیمی ثانی
 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .