گروه مکانیک


مدیر گروه
 


دکتر ابولفضل باباپور


دکتری تخصصی فیزیک اتمی مولکولی

شماره داخلی: ندارد

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 مهندسی مکانیک
 کارشناسی پیوسته
  مهندسی فناوری خودرو
  کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی تکنولوژی خودرو کارشناسی پیوسته
 مهندسی ساخت و تولید-ماشین ابزار  کارشناسی ناپیوسته
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر سوسن هاشمی نیا

دکتر لیلا رضازاده 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .