گروه کامپیوتر و برق


مدیر گروه
 


دکتر علیرضا جمیری


دکتری تخصصی نرم افزار کامپیوتر

شماره داخلی: 1320

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 مهندسی تکنولوژی برق قدرت
 کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  کارشناسی ناپیوسته

 مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق
 کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی برق
 کارشناسی پیوسته
 علوم کامپیوتر
 کارشناسی پیوسته
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر مهدی نوزاد

دکتر علیرضا جمیری

  پیرایه یوسفی

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .