گروه کامپیوتر و برق


مدیر گروه
 


دکتر سوسن هاشمی نیا


دکتری تخصصی متالوژی

شماره داخلی: ندارد

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 مهندسی تکنولوژی برق قدرت
 کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  کارشناسی ناپیوسته

 مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق
 کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی برق
 کارشناسی پیوسته
 علوم کامپیوتر
 کارشناسی پیوسته
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر مهدی نوزاد

دکتر علیرضا جمیری

  پیرایه یوسفی

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .