کتب چاپ شده اعضای باشگاه پژوهشگران جوان


حس برند


مترجمان:

مریم عبدلی

زهرا ملازاده اردکلو


پیامدهای هوشمندسازی در عرصه خدمات شهری


نویسندگان:

کریم حسن زاده دلیر

مهدیه نخعی

محمدرضا رضایی

 تهدیدات زیست شناسی


مترجم:

نیما رستمی

لیلا دادگر

 مبانی روابط سازه با پایداری در ورزشگاه ها


نویسندگان:

راضیه السادات طباطبائی

نعیمه خداداد
مهدی جعفری


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .