آزمایشگاه آنتروپومتری

 معرفی:

آزمایشگاه آنتروپومتری مجهز به دستگاههای اشاره شده در زیر که همگی ساخت کره هستند می باشد که در این آزمایشگاه دانشجویان گروه علوم تغذیه و علوم پزشکی با کاربرد این وسایل در سنجش ترکیبات بدن و نحوه آنالیز اطلاعات آنتروپومتری آشنا می شوند. هدف از راه اندازی این آزمایشگاه، پیشبرد اهداف آموزش، ارتقاء توان علمی دانشجویان در ارتباط با مفاهیم عملی آنتروپومتری و روشهای اندازه گیری بدن می باشد. 


موقعیت: طبقه اول ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه شیمی معدنی دانشگاه آزاد مرند

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
 بادی آنالایزر

بادی آنالایزر
توسط این دستگاه ترکیب بدن شامل توده عضلانی، توده چربی، مقدار آب و همچنین توزیع چربی و عضله در بخش بخش بدن انجام می شود. این دستگاه همچنین BMI و محیط دور اندامها و دور کمر رانشان می دهد و توسط آن می توان برنامه های کنترل وزن شامل افزایش و کاهش و نیز کنترل توده عضلانی برای ورزشکاران را طرح ریزی کرد.
 2 قدسنج دیجیتالی
قد سنج
این دستگاه برای اندازه گیری دقیق قد مورد استفاده قرار می گیرد.
 3 کالیپر و کولیس
کالیپر و کولیس
این دستگاه برای اندازه گیری چربی زیرجلدی در نقاط مختلف بدن استفاده می شود و توسط آن می توان ارزیابی وضعیت تغذیه ای فرد را انجام داد. برای مواردی مثل تغذیه ناکافی و سوء تغذیه و چاقی و .... کاربرد دارد.
 4  کامپیوتر و پرینتر
کالیپر و کولیس
 برای اتصال به دستگاه بادی آنالایزر و اجرای برنامه مربوط به آنالیز بدن و تهیه پرینت از خروجی اطلاعات آنالیز به کار می رود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .