حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی


  

این معاونت در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید. بدین منظور برنامه های زیر مد نظر این معاونت می باشند :
-تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.
-نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعایت مقررات مربوطه
-نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشگاه و امور تاسیساتی و تعمیراتی ، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها
-
تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرائی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور
-راهبری اقدامات جاری واحدهای تابعه
-
انجام امور حقوقی دانشگاه

- استراتژی های حوزه معاونت مالی و اداری

     تحلیل هزینه – فایده (ارزش)

      كاهش وابستگی دانشگاه به شهریه وافزایش درآمدهای برون دانشگاهی در راستای ماموریتهای دانشگاه

     توانمند سازی نیروی انسانی کارکنان
 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .