حوزه دانشجویی و فرهنگی


  

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی عهده دار سیاستگذاری، برنامه ريزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان شناختی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان، متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد. نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی، فوق برنامه، مشاوره، صدور مدارک فارغ التحصیلی‌، نقل و انتقال دانشجویان و امور فرهنگی از دیگر وظایف این معاونت می باشد. فلسفه وجودی‌ و مأموریت اصلی‌ معاونت دانشجویی‌ و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی‌ ایجاد بستری‌ مطمئن برای‌ مشاركت دانشجویان  می‌ باشد و از طریق درک انتظارات سعی‌ می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و...اقدام نماید.

- استراتژی های حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی

الف: بخش دانشجوئی

-    رشد علمی و تقویت خلاقیت دانشجویان

-    ارتقاء سلامت جسمی، روانی واجتماعی دانشجویان

-    افزایش كیفیت و كمیت خدمات به دانشجویان

-    اقتصادی نمودن خدمات حوزه معاونت دانشجوئی

ب: بخش فرهنگی

 -   پرورش انسانهای متخصص، متدین، اخلاق مدار و خلاق

 -   افزایش مشارکت و تعامل دانشجویان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی

 -   تلاش در افزایش کمیت و کیفیت آموزشهای قرآنی

 -  ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مبتنی بر راهکارهای علمی و پژوهشی

 -   توسعه فعالیتهای کانونهای قرآن و عترت

 -   ترویج و ارج نهادن به راستگویی و امانت داری در بین دانشگاهیان در کلیه سطوح

 -   ترویج سعه صدر و آستانه تحمل دانشجویان

 -   آموزش و ارائه سبک زندگی اسلامی ایرانی

 -   توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه فرهنگی واجتماعی

 -   پیاده سازی طرحهای ماندگار فرهنگی

 -   استفاده از اوقات فراغت دانشجویان در جذب فرهنگی

 -   افزایش مهارتهای فرهنگی در مبارزه با تهاجم فرهنگی

 -   تحرک و نشاط آفرینی در بین دانشگاهیان

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .