حوزه پژوهش و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد .پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در اریه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.

-استراتژی های حوزه معاونت پژوهشی

-تولید دانش و تبدیل آن به کالا و خدمات برای بهزیستی مردم

-بالا بردن اثر بخشی پیوند با جامعه، صنعت و دولت

-افزایش کیفیت و کمیت فعالیت های پژوهش و فناوری

-ارزیابی و تحلیل فعالیت­های پژوهش و فناوری

-همکاری پژوهشی در تراز ملی و بین الملل

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .