آموزش نیروی انسانی


 


آموزش نیروی انسانی


شرح وظایف:

-برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت برای کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

-برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی و کاربردی برای سازمانها و ادارات دولتی و بخش خصوصی


ارتباط با کارشناس:

علی مهدوی

مسئول آموزش نیروی انسانی

 04142292245  و  04142292236

داخلی 1147

 

دوره های برگزار شده
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .