مدیر آموزش


 

سید رضا پورربی


دکترای فیزیولوژی جانوری مسئولیت های اجرایی:

-مدیر آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه ازاد مرند


سوابق اجرایی:

-مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مرند

-مسئول آزمایشگاههای دانشگاه آزاد مرند


   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: pourrabie@gmail.com

  شماره تلفن مستقیم: 42292215 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1259

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .