مدیر آموزش


 

ابراهیم تقوی


دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری مسئولیت های اجرایی:

-مدیر آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر گروه جغرافیا و شهرسازی دانشگاه آزاد مرند


سوابق اجرایی:

-مدیر آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرند


   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: taghavi@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292215 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1259

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .