مدیر آموزش


 

حسن ارشادی


کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری مسئولیت های اجرایی:

-مسئول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مسئول تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-کارشناس فارغ االتحصیلان


سوابق اجرایی:

-مدیر آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرند


   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: ershadi@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292215 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1259

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .