کارکنان واحد مرندحسین آقادائی

حسن ارشادی
 کارشناس امور شهریه مسئول دفتر ریاست
محمد باقر اسدی قربانی
قربان اسدی راد
 نگهبان مدیر مالی
 رقیه اصغری
 شهناز اکبرزاده
 کارشناس آموزش
 کارشناس آموزش
 نصیب بابایی
 علی بخششی
 مسئول آرشیو
 کارشناس ارتباط با صنعت
 محمدرضا بخشی اصل
 فریبا برزگری
 مسئول روابط عمومی
 کارشناس آموزش
 اسماعیل پناهی
 مهری پرستاری
 کارشناس آموزش
 کارشناس امور دانش آموختگان
 حسین توکلی
 علی جباری
 آبدارچی خدمات
 پرویز جلیلی
 فاطمه جهانی
 متصدی ارسال مراسلات
 رئیس اداره برنامه ریزی درسی
 زهرا رحیمی حسین حاجی پور
کارشناس حسابداری مسئول آرشیو و کتابخانه پزشکی
 علی حسین زاده
 محمدرضا خلیلی
 رئیس اداره امتحانات
 کارشناس امور حقوقی
 میررسول حسینی
 حسن خدایی
 انتظامات مسئول اتاق اساتید
 جاوید دیوبند
 علی مهدوی
 مسئول کتابخانه
 رئیس طرح و برنامه و بودجه
 فاطمه سرکش
 قنبر سلمان زاده
 مسئول امور پایان نامه
 رئیس اداره صندوق رفاه
 محمد جواد سلوکی
 جعفر سیفی زاده
 تکنسین تاسیسات
 نگهبان
 قربانعلی شریفی
 جلال شکوهی
 مدیر امور اداری
 خدمات
 بایرامعلی صادقیان
 محمد حسن صالحی
 تکنسین تاسیسات برقی
 کارشناس امور مشمولین و معافیتها
 محمدرضا صداقتی
 محمد ظلالی
 تلفنچی رئیس اداره طراحی
 ابولفضل عباسی بهرام
 اکرم عبدالمنافی
 کارشناس آموزش
 رئیس حسابداری
 جاوید عبدالهی
 میرحجت عراقی
 نگهبان نگهبان
 ابولفضل عزیزی
 قنبر عظیمی
 نگهبان نگهبان
 عباس فتحی
 کرم فرجی بابره
 مسئول اموال
 مسئول امور آزمایشگاهها
 نسرین شمسی عباس سیفی
کارشناس اداره امور دانش آموختگان مدیر امور فرهنگی
 علیرضا قمری
 کریم کنگری
 رئیس امور تربیت بدنی
 مدیر امور دانشجویی
 علی گل محمدی
 علی حیدری نیا
 رئیس دانشکده سماء
 مسئول اتاق اساتید
 فرهاد مالکی نژاد
 رحمان محمدی عیش آباد
 رئیس اداره کارگزینی رفاه
کارشناس کانون قرآن و عترت
 عادل محمودزاده قدیم
 عباسعلی مختاری
 کارشناس آموزش
 انتظامات
 هاشمعلی مختاری
 محمد منافی
 مسئول انبار
 مسئول امور شهریه
 مهدی نعمت وند
 نقی نعلبندنژاد
 رئیس اداره گزینش
 مسئول خدمات عمومی
 اکبر ودادی دیزجیکان
 ابولفضل ولیزاده
 کارشناس امتحانات
 نگهبان
 نادر واعظ
 علی اکبر دهقانی
 رئیس کارگزینی هیات علمی
 راننده
 ابولفضل دهقان
 لیلا صفری
 مسئول اداره بایگانی
 کارشناس اداره بایگانی
 فاطمه طوسی
 محمد کبودچشم
 کارشناس فناوری اطلاعات
 رئیس حراست
 طه موسالو
 رقیه نادری
 کارشناس امور پژوهشی
 مسئول دبیرخانه
 عزیزه نیکوخصال
 داریوش تقی نیا
 کارشناس آموزش
 مسئول اداره دانش آموختگان
 حجت موسائیراحله حمیدوند
 رئیس اداره تعمیرات و نگهداری کارشناس دفتر فرهنگی
 علی دیده بانی
 محرم رجبی
 مسئول تدارکات
 کارشناس آموزش
 فاطمه زاده محمد
 عباس سرباز
 کارشناس امور آزمایشگاهها
 رئیس فناوری اطلاعات

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .