کارکنان واحد مرند


راحله حمیدوند

حسن ارشادی
 کارشناس آموزش
 مدیر آموزش
محمد باقر اسدی قربانی
قربان اسدی راد
 نگهبان مدیر مالی
 رقیه اصغری
 شهناز اکبرزاده
  کارشناس آموزش امور ثبت نام
 کارشناس آموزش
 نصیب بابایی

یعقوب غیوری
 مسئول آمار و اطلاعات
 رئیس حراست
 محمدرضا بخشی اصل
 فریبا برزگری
 مسئول روابط عمومی
 کارشناس آموزش
 اسماعیل پناهی
 مهری پرستاری
 کارشناس ارتباط با صنعت
 کارشناس امور شهریه
 حسین توکلی
 علی جباری
 نگهبان خدمات
 پرویز جلیلی
 فاطمه جهانی
 متصدی ارسال مراسلات
 رئیس اداره برنامه ریزی درسی
 زهرا رحیمی حسین حاجی پور
کارشناس حسابداری مسئول آرشیو و کتابخانه پزشکی
 علی حسین زاده
 محمدرضا خلیلی
 رئیس اداره امتحانات
 کارشناس امور حقوقی
 میررسول حسینی
 حسن خدایی
 نگهبان مسئول اتاق اساتید و امور تربیت بدنی
 جاوید دیوبند
 علی مهدوی
 کارشناس کتابخانه
 مسئول امور اقتصادی و دانش بنیان
 فاطمه سرکش
 قنبر سلمان زاده
 کارشناس آموزش
 رئیس اداره صندوق رفاه
 محمد جواد سلوکی
 جعفر سیفی زاده
 تکنسین تاسیسات
 نگهبان
 قربانعلی شریفی
 جلال شکوهی
 مدیر امور اداری
 نگهبان
 بایرامعلی صادقیان
 محمد حسن صالحی
 تکنسین تاسیسات برقی
 رئیس دفتر
 محمدرضا صداقتی
 محمد ظلالی
 تلفنچی رئیس امور عمران و املاک
 ابولفضل عباسی بهرام
 اکرم عبدالمنافی
 کارشناس آموزش
 رئیس حسابداری
 جاوید عبدالهی
 میرحجت عراقی
 نگهبان نگهبان
 ابولفضل عزیزی
 قنبر عظیمی
 نگهبان نگهبان
 عباس فتحی
 کرم فرجی بابره
 مسئول اموال
 مسئول امور آزمایشگاهها
 نسرین شمسی حسن عابدی
کارشناس اداره امور دانش آموختگان مدیر امور فرهنگی
 علیرضا قمری
 کریم کنگری
 کارشناس امور دانشجویی
 مدیر امور دانشجویی
 علی گل محمدی
 علی حیدری نیا
 رئیس دانشکده سماء
 مسئول اتاق اساتید
 فرهاد مالکی نژاد
 مریم فروغی
 رئیس اداره کارگزینی رفاه
کارشناس آموزش
 عادل محمودزاده قدیم
 عباسعلی مختاری
 کارشناس آموزش
 انتظامات
 هاشمعلی مختاری
 محمد منافی
 مسئول انبار
 مسئول امور شهریه
 مهدی نعمت وند
 نقی نعلبندنژاد
 رئیس اداره گزینش
 مسئول خدمات عمومی
 اکبر ودادی دیزجیکان
 رضا سنبلی
 کارشناس امتحانات
 کارشناس صندوق رفاه
 نادر واعظ
 سجاد عالی
 رئیس کارگزینی هیات علمی
 کارشناس کارگزینی هیات علمی
 ابولفضل دهقان
 لیلا صفری
 کارشناس فناوری اطلاعات
 مسئول خوابگاه
 فاطمه طوسی
 محمد کبودچشم
 کارشناس فناوری اطلاعات
 رئیس اداره پژوهش
 طه موسالو
 رقیه نادری
 مسئول امور پایان نامه
 مسئول دبیرخانه
 عزیزه نیکوخصال
 داریوش تقی نیا
 کارشناس آموزش
 مسئول اداره دانش آموختگان
 حجت موسائی
شمسی بیانی
 رئیس اداره تعمیرات و نگهداری کارشناس آموزش امور ثبت نام
 علی دیده بانی
 محرم رجبی
 کارشناس کانون قرآن و عترت
 کارشناس آموزش
 فاطمه زاده محمد
 عباس سرباز
 کارشناس امور آزمایشگاهها
 رئیس فناوری اطلاعات

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .