دفتر توسعه آموزش (EDO)


 


دفتر توسعه آموزش (EDO)دبیر دفتر توسعه و آموزش واحد: دکتر سیامک ریحانی راد


دفتر توسعه آموزش (EDO) از 7 کمیته تشکیل شده است:

1) کمیته ارزشیابی اساتید     مسئول کمیته: خانم فریبا علیزاده

2) کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی     مسئول کمیته: آقای دکتر کیانوش داداش زاده

3) کمیته برنامه ریزی درسی     مسئول کمیته: آقای دکتر مجید خانمحمدی

4 ) کمیته پژوهش در آموزش     مسئول کمیته: خانم دکتر فلور زرگری

5) کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی     مسئول کمیته: خانم زینب هنرور

6) کمیته اعتباربخشی     مسئول کمیته: دکتر پرویز محمدی

7) کمیته مشورتی دانشجویی     مسئول کمیته: خانم لیلی شعبانی


دانلود فرم های نظرسنجی


 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .