رئیس دانشکده علوم پزشکی


 

مجید خانمحمدی


دکترای انگل شناسی پزشکی  مسئولیت های اجرایی:

-رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر گروه رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


   


  ایمیل: Majid593@gmail.com  //  Mkh593@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292219 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1168

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .